Túru začnite z parkoviska Tiesňavy. Vydajte sa po modrej turistickej značke na Zbojnícky chodník. Cez skalné bralá vystúpite k rozcestníku Malé Nocľahy. Z tohto miesta pokračujete po modrej turistickej značke do doliny Obšívanka. V tejto doline je výrazná klimatická inverzia, je tu najnižší prirodzený výskyt kosodreviny (660 m n.m.). Vďaka zaujímavým skalnatým útvarom je dolina Obšívanka považovaná za najatraktívnejšiu v Malej Fatre.

Po zostupe cez Obšívanku pokračujete vpravo do Terchovej poľným chodníkom s prudkým klesaním. Schádzať budete nielen po serpentínach ale na niektorých miestach aj po železných schodoch spevnených tyčami. Túru si môžete spestriť prechádzkou po “Krížovej ceste” na vrch Oravcové.

Z Oravcového zídete do Terchovej a pokračujete do Tiesňav.

V súčasnosti býva turistický chodník v úseku Obšívanka – Malé nocľahy v období od 1. 3. do 15. 6. neprístupný. Je to najmä kvôli ochrane sokola sťahovavého, ktorý tu hniezdi. Sokol sťahovavý je na Slovensku chránený zákonom a preto sú jeho hniezda strážené ochrancami prírody.

Comments are closed.