Tiesňavy sú národná prírodná rezervácia a údolie v pohorí Malá Fatra. Tiesňavy tvoria impozantný vstup do Vrátnej doliny. Vedie úzkym kaňonom riečky Varínka s viacerými vodopádmi.

Základ geologického podložia tvorí vápenec, dolomit a v podloží slienitý vápenec. Nachádza sa tu niekoľko zaujímavých skalných útvarov, z ktorých najznámejší je kamenný Mních. Okrem neho tu môžeme vidieť útvary pripomínajúce Ťavu, Päť furmanov, Krokodíla, Jánošíkovu kolkáreň, Jánošíkovu posteľ a Organy. Dolina Obšívanka, ktorá tvorí časť Tiesňav a vedie ňou „Zbojnícky chodník“, je hniezdiskom orla skalného. Klimatická inverzia zapríčiňuje zostup vysokohorskej flóry do nižšie položených oblastí. To zapríčiňuje, že v Obšívanke je najnižší výskyt dryádky osemlístkovej (Dryas octopetala) a kosodreviny v Malej Fatre. Vzácne sa tu vyskytuje aj ostrica nízka (Carex humilis) a kostrava tvrdkastá (Festuca pallens).

Národná prírodná rezervácia

Nachádza sa v Krivánskej Malej Fatre v katastrálnom území obcí Belá a Terchová. Je tvorená dolinou Tiesňavy a dvoma masívmi Sokolie a Boboty. Výmera národnej prírodnej rezervácie (NPR) je 479,21 ha. Bola zriadená v roku 1967 a novelizovaná Úpravou Ministerstva kultúry SSR č. 465/1986-32 z 31. januára 1986.

NPR Tiesňavy je vyhlásená na ochranu zachovalých biocenóz s bohatým výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov, ako aj výrazných tvarov reliéfu Krivánskej Malej Fatry, dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska.

Zdroj: terchova.sk

Comments are closed.